OM LÄS EN BOK

 


Läs en bok är en fristående, ickekommersiell sajt. Du behöver inte logga in eller registrera medlemskap.

Om du klickar på en bok i boklistan öppnas den som en vanlig pdf-fil (du behöver Adobe Reader, om du inte har det kan du ladda ner det gratis här.)

Böckerna är särskilt formgivna för datorskärmen. Du ”bläddrar” precis som när du läser en vanlig bok. Med Adobe Readers verktyg kan du förstora eller förminska texten.

Böckerna kan också läsas på läsplatta eller iPad.

Föredrar du att läsa boken på papper har du rätt att skriva ut den för eget bruk. Du kan också fråga om den finns på biblioteket. Många av böckerna finns emellertid enbart i  Läs en bok.

Författarna ställer sina texter till gratis förfogande. Boklistan (startsidan) utökas kontinuerligt med böcker av alla kategorier, fakta och romaner, deckare, lyrik, ungdomsböcker, klassiker... Där finns särskilda "hyllor" för lyrik, för kortare texter som noveller och essäer och för klassiker.
På sidan "Författarna" presenteras författarna och deras böcker. Några av böckerna utges av Läs en bok som pappersböcker efter e-bokpubliceringen.

Läs en bok är alltså ett rent ideellt projekt. Allt arbete med sajten är frivilligt och obetalt.. Kostnaderna för sajten tas ur privata medel.

 


 

ABOUT READ A BOOK

 

Read a book is an independent, non-commercial literature site. You do not need to login or register membership.

If you click on a book to your bookshelf will open it as a normal pdf (you will need Adobe Reader, if you do not have it you can download it for free here.)

The books are specially designed for the computer screen. You set the page using the Adobe Reader tools and "flip" just like when you read an ordinary book.

Do you prefer to read on paper, you may print the book for your own use. You can also ask for it at the library. Many of the books are, however, only in Read a book.

The authors make their texts available without any compensationl. The booklist (home page) is continuously expanded with books of all categories, facts and fiction, detective fiction, poetry, children's books, classics ... There are special "shelves” for classics, poetry and
short stories/essays.

Read a book is a purely non-profit project. All work with the site is voluntary and unpaid The cost of the site is taken out of private funds.

 

 

 

Copyright © Webmaster: RmH Consult